SP-H脱跳式扭力扳手


即使在液压管等狭小间距下进行紧固作业,也能插入扳手正确进行扭
矩控制。

                                                                                                                                                                                                                                                                                       准确度±3%

型号
(本体×口宽W)
扭矩调整范围
最小~最大
可紧固最小间距
 [mm]
头部外宽*板厚
[mm]
全长
[mm]
重量
约[kg]
产地
  上海 日本
  N•m           *
SP38N×14H 8-25 26 26.3*8 248 0.35   *
SP38N×19H 8-39 35 33.1*8 249   *
SP67N×27H 13-67 46 43.6*11 321 0.5   *
SP120N×32H 24-120 54 51.6*15 392 0.75   *

注1 请确认可紧固最小间距。

东日扭矩产品,公正高水准,对用户真诚相待